1.10.07
RENOVAR...
Atents al què passa a casa nostra.

En els darrers dos anys, al maresme, han aparegut un seguit de publicacions que hem seguit de ben a prop; Les cançons de Mataró (Jaume Arnella, a partir dels treballs de recerca del Mestre Tomàs per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya als anys 30. Editat per Els Garrofers i l’Ajuntament de Mataró 2005), Lo ball de gitanes en la Maresma (Pompili Massa. Edicions El Mèdol. 2007) i El ball de plaça a la costa de Llevant (Pompili Massa, Premi Joan Amades de Cultura Popular 2006. Edicions El Mèdol. 2007).
La Coixinera hem estat atents a les activitats que passaven al nostre costat, i fins i tot hem tingut la oportunitat d’esdevenir-ne protagonistes en certa mesura. Amb Les cançons de Mataró vam tenir la oportunitat d’aconseguir reunir un grup nombrós de formacions de la nostra ciutat per a reversionar i enregistrar, amb el suport de la Casa de la Música Popular (CLAP) de Mataró, alguns dels materials que es recollien a l’edició que Jaume Arnella va coordinar. Però amb els dos treballs del Premianenc Massa, hem trobat una gran quantitat de partitures que s’adeqüen als objectius i el tarannà del nostre grup.
Sempre hem tingut al cap la idea de recuperar de forma dinàmica i gens encarcarada, sense fer arqueologia, les nostres places com a espai de música i ball . Ja sigui el ball coreografiat però fresc, immediat i sense grans explicacions. Com també el ball espontani ,allò que cadascú sent com a individu amb el que fem a l’escenari.

Tot aquest material té vigència si és viu i en podem gaudir.

A la Fira de Manresa de l’any vinent volem presentar el nou espectacle de La Coixinera, però si ens és possible també el CD que l’acompanyarà.
Fruit de les nostres inquietuds i la necessitat de dotar a la formació d’un nou repertori, ara se’ns presenta la oportunitat de combinar uns gèneres musicals i de ball que seran l’eix central de la proposta d’ UN NOU SARAU. Gràcies a la oportunitat i proximitat amb aquesta gran quantitat de partitures, algunes molt engrescadores, decidim entomar el repte de renovar el nostre SARAU A PLAÇA.
A la nostra formació sempre hem disfrutat mesclant les melodies tradicionals i les pròpies, amb ritmes, instruments (tradicionals i “moderns”) i arranjaments que estan en sintonia al moment actual i als dies d’avui. És per això, ara que hem tancat el cicle de Titani, que ens sentim amb ganes i forces per a fer una nova proposta per a UN NOU SARAU.

Comments: Publicar un comentario<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?